Popularne rodzaje reklamy zewnętrznej

Reklama zewnętrzna swą popularność zawdzięcza dwóm cechom: dużej częstości kontaktów z przekazem, wypływającej z ulokowania w przestrzeni publicznej wielu nośników i prostego przedstawienia towaru, bazującego na nośnych symbolach oraz chwytliwych hasłach.
Dlatego też nośniki zewnętrzne stanowią jeden z najważniejszych, najstarszych i najpopularniejszych środków reklamy.

Read More