Komornik jako urzędnik publiczny, poręczyciel wykonalności wyroków sądowych

Dłużnicy, którzy nie płacą swoich zobowiązań nie mogą czuć się bezkarni, któregoś dnia przybędzie do jego domu windykator.
Komornik to funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności rozstrzygnięć sądowych opublikowanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
Oznacza to, że realizując swoją pracę, komornik korzysta ze szczególnej osłony prawa karnego, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Read More