Powtarzalność nasza powszednia. Jak to jest z tym odnajdywaniem sensu w zwykłych dniach? Czy w ogóle warto się starać?

W każdym roku czekają nas jakieś zdarzenia, jakie mogliśmy już poznać, jakie są powtarzalne i po prostu się powtarzają, jak cykliczne jest życie. Jeśli bowiem popatrzymy na przyrodę, to wszyscy wiemy, że istnieją pory roku, jakie zachodzą po sobie. Jeśli spojrzymy na nasze życie, to także dostrzeżemy, że kalendarz w każdym roku wygląda podobnie, są te same dni, lecz jest inny rok. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego i nie możemy sobie wyobrazić, by nagle stało się inaczej.

Read More