Popularne rodzaje reklamy zewnętrznej

Reklama outdoorowa swą wziętość zawdzięcza przede wszystkim dwóm cechom: wysokiej częstości kontaktów z przekazem, wynikającej z ulokowania w przestrzeni publicznej wielu nośników oraz prostego przedstawienia artykułu, bazującego na nośnych znakach oraz wyrazistych hasłach.
Dlatego też nośniki zewnętrzne stanowią jeden z najważniejszych, najstarszych jak też najpopularniejszych środków promocji.

Read More