Jakie działania robi komornik? Jaka jest jego funkcja? Co należy wiedzieć na ten temat?

Najważniejszym celem działań prowadzonych przez komornika jest zdobycie od dłużnika wierzytelności należnych wierzycielowi – są one pozyskiwane z majątku dłużnika. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, iż do obowiązków komornika nie będzie należeć ocena zasadności długu. W sprawie wierzyciela, nie komornika, trzeba wyznaczenie, z czego egzekucja będzie odzyskiwana. zleceniodawca musi wtedy liczyć się z tym, że dostanie wiadomość o braku możliwości ściągania długu. Co w takim wypadku robić? Jak wyegzekwować dług?

Read More