Dla osób poszukujących pracy najlepszym miejscem są profesjonalne serwisy internetowe

Ludzie dzisiaj, zwłaszcza młodzi, nastawieni są na mobilność zawodową i coraz mniej przyzwyczajają się do konkretnego miejsca pracy. Niewątpliwie wywołane jest to chęcią budowania kariery, do jakiej wymagane jest zdobywanie doświadczenia i, co za tym następuje, zajmowanie coraz lepszych stanowisk. Nie da się natomiast ukryć, iż dla wielu osób kariera nie jest celem życiowym i pracują oni od kilku lat w jednym warsztacie.

Read More